Reservdelslistor och förarinstruktioner

Sök här nedan genom att välja reservdelslista eller förarinstruktion, för att få listan som hör till just ditt redskap är det viktigt att maskinnumret blir korrekt ifyllt. OBS! att vi enbart har de senaste årens listor upplagda. Behöver du äldre version, kontakta oss så ska vi försöka lösa det. 

SPARE PART LISTS AND DRIVER INSTRUCTIONS

Search below by selecting spare parts list or driver instruction, to get the list that belongs to your particular attachment, it is important that the serial number is correctly filled out. NOTE! that we have only the lists of recent years posted. If you need older version, contact us and we will try to solve it.

Språk/ Language
select
Redskap/ Tool
select
Dokumenttyp/ Document type

Serienummer/ Serial number (Lämna fältet tomt för att visa alla)/ (Leave field empty to show all)

 

Holms Industri AB Motala, Sweden, Phone: +46 141-22 41 00, Fax: +46 141-22 41 90, E-mail: info@holms.com